Aplicatie Enterprise de tip ERP - RESURSE UMANE

  Aceasta componenta asigura un management eficient al resurselor umane urmarind urmatoarele activitati:

  Datele introduse in componenta de resurse umane sunt disponibile intregului sistem integrat. Personalul organizatiei este structurat conform organigramei. Sistemul permite accesul securizat in functie de rolul pe care il are utilizatorul. Toate tranzactiile efectuate de utilizatori in cadrul sistemului integrat sunt inregistrate automat, fiind permisa studierea activitatii unui utilizator in sistem. Raportarea pentru modulul Resurse Umane este foarte flexibil atat datorita parametrizarii rapoartelor, cat si a exportului in Excel, MSWord, in pdf a datelor aferente fiecarui raport.
  Se pot efectua usor modificari in cadrul organigramei. Un angajat poate fi atasat la un post(functie) conform fisei de post. Sistemul pastreaza istoria datelor. Sistemul cuprinde urmatoarele informatii referitoare la angajati: nume, prenume, fotografie, semnatura electronica, marca (numar unic de identificare in sistem), stare civila, cnp, carte de identitate, adresa, act de nastere, date parinti, situatie militara, contract, date angajare, situatie concediu de odihna, date referitoare la vechime, sporuri, mod de plata, date bancare pentru efectuarea platilor, tip de anjajat si de contract de munca. Se poate obtine din sistem lista personalului lichidat si a motivelor lichidarii.
  Anumite operatiuni speciale de configurare ale sistemului pot fi exectuate numai de utilizatori cu rol de administrator in cadrul modulului. Datele introduse in sistem vor putea fi vizualizate si editate on-line in functie de criteriile dorite. Sistemulul genereaza rapoartele standard pentru managementul resurselor umane:

  • Organigrama
  • Stat de personal
  • Alte adeverinte necesare salariatilor si care pot si generate pe baza datelor introduse
  • Lista absente
  • Pontaj
  • Lista concedii medicale
  • Lista noilor angajati in luna

  Datele referitoare la angajati sunt regasite in modulul de deconturi cu salariatii si in modulul de mijloace fixe in vederea locarii mijloacelor fixe aflate in locatie la angajati. Modulul permite importul / exportul de date specifice resurselor umane in formatele: cod, xls, pdf.

Resurse Umane Contabilitate generala Salarizare Mijloace fixe
Furnizori si plati Gestiune Stocuri Clienti si incasari Contabilitatea trezoreriei
Managementul Achizitiilor Managementul documentelor Contracte